Współpraca w formule realizacji Design & Build z generalnym wykonawcą – co powinna zawierać umowa?

Współpraca w formule Design&Build z generalnym wykonawcą
2 minuty

Zlecenie projektu i budowy obiektu generalnemu wykonawcy to szansa na oszczędność czasu i pieniędzy, ale na początku – przede wszystkim ważna decyzja. Dzięki starannemu wyborowi wykonawcy inwestycji i szczegółowemu doprecyzowaniu szczegółów współpracy można uniknąć wielu problemów w trakcie realizacji. Sprawdź, co warto ustalić na początku i jakie kwestie zawrzeć w umowie.

Generalne wykonawstwo inwestycji budowlanych w formule Design & Build   – jakie prace obejmuje usługa?

Usługa generalnego wykonawstwa to wsparcie dla inwestorów w wielu obszarach. Specjalistyczne firmy zajmują się w ich imieniu projektowaniem, przygotowywaniem dokumentacji, uzyskiwaniem pozwoleń i decyzji, a następnie pracami budowlano – montażowymi po przekazanie gotowego budynku do użytkowania.

Design & Build pozwala na realizację m.in. takich projektów jak: budownictwo mieszkaniowe, galerie handlowe, fabryki, hale logistyczne, hale przemysłowe czy jakiekolwiek inne obiekty kubaturowe.

Co powinno znaleźć się w umowie w formule Design & Build pomiędzy inwestorem a generalnym wykonawcą?

Standardowa umowa zawierana pomiędzy generalnym wykonawcą inwestycji budowlanej a inwestorem realizowana w formule Design & Build powinna szczegółowo wyjaśniać następujące kwestie:

  • zakres prac wykonywanych przez generalnego wykonawcę – oprócz standardowych zadań związanych z projektowaniem i budową mogą to być także kwestie dotyczące formalności, przygotowywania kosztorysów czy harmonogramów;
  • zakresy odpowiedzialności obu stron – generalnego wykonawcy, ale także inwestora – do jego zadań należy np. akceptowanie ustaleń czy dostarczanie niezbędnych dokumentów;
  • sposób rozliczania – na jakiej podstawie generalny wykonawca będzie otrzymywać wynagrodzenie, w jakich etapach będzie ono wypłacane, czy inwestor przewiduje kary umowne;
  • harmonogram prac – określenie terminów realizacji poszczególnych etapów inwestycji;
  • metody rozwiązywania kwestii spornych pomiędzy obiema stronami;
  • zasady współpracy z ewentualnymi podwykonawcami.

Dlaczego umowa generalnego wykonawstwa w formule Design & Build jest tak ważna?

Aby pokazać, dlaczego staranne przygotowanie umowy na projekt i budowę hali magazynowej, hali przemysłowej czy budynku publicznego ma tak duże znaczenie, trzeba wyjaśnić istotę generalnego wykonawstwa.

Taka usługa to powierzenie odpowiedzialności za kluczowe obszary inwestycji budowlanej zewnętrznej firmie. Taka decyzja ze strony inwestora wymaga zaufania – współpraca nie powinna jednak opierać się wyłącznie na tym, ale być zabezpieczona ustaleniami na piśmie.

Generalne wykonawstwo inwestycji budowlanych realizowanych w formule Design & Build ma wiele zalet: oszczędność czasu, wolność od formalności, mniejsze ryzyko błędów i opóźnień. Aby jednak móc w pełni z nich korzystać, konieczne jest zaangażowanie obu stron – a podpisanie umowy to dobry początek takiej współpracy.

Zapoznanie się z umową pozwala także inwestorowi ryzyko zlecenia realizacji inwestycji nieuczciwemu wykonawcy. Budzące wątpliwości zapisy w takim dokumencie, ogólnikowe, nieprecyzyjne ustalenia, a przede wszystkim – unikanie tematu formalności to sygnały alarmowe, na które powinno się zwrócić szczególną uwagę.