Jak rozbudować dom? Poznaj wskazówki ekspertów

Jak rozbudować dom
2 minuty

Rozbudowa domu to popularne rozwiązanie, mające na celu zwiększenie powierzchni mieszkalnej lub dodanie dodatkowych pomieszczeń w budynku. Nie jest to jednak coś, co można zrobić „tak sobie”, konieczne jest bowiem dopełnienie odpowiednich formalności, dotyczących tego rodzaju działań. Co radzą eksperci w zakresie rozbudowy domu i na jakie detale trzeba zwrócić uwagę, zanim się do tego zabierzemy?

Jak zgodnie z prawem przystąpić do rozbudowy domu?

Chcąc dokonać rozbudowy domu, należy zapoznać się z prawnymi wymogami takiego działania. Nikt nie może przystąpić do działań budowlanych bez dokonania odpowiednich formalności i uzyskania odpowiednich pozwoleń. Ich zakres zależeć będzie od zasięgu planowanych prac oraz rodzaju działań, jakie mają zostać wykonane (np. przyłączenie mediów itd.).

Zanim jeszcze udamy się do gminy z dokumentami, musimy ustalić, czy ma ona uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP), obejmujący działkę, na której postawiony jest budynek. Jeżeli taki plan jest, wystarczy wystąpić do gminy o wydanie wpisu oraz wyrysu z MPZP. W sytuacji, gdy takiego planu nie ma, trzeba udać się do gminy z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Zazwyczaj wzory takich wniosków udostępniane są na stronie internetowej danej gminy.

Pozwolenie na rozbudowę domu – czy jest konieczne?

Rozbudowa domu, czyli zwiększenie powierzchni budynku, związane ze zmianą konstrukcji dachowej, nadbudową poddasza, czy stworzeniem nowej formy architektonicznej, wymaga odpowiednich pozwoleń, a właściwie pozwolenia na budowę na takich samym zasadach, jak przy stawianiu domu od zera.

Nie możemy więc przystąpić do prac budowlanych, związanych z rozszerzeniem danego obiektu, bez uzyskania odpowiedniej decyzji z urzędu, pozwalającej nam na wykonanie rozbudowy domu.

Rozbudowa domu – jakie formalności trzeba spełnić?

Pierwszym krokiem będzie więc uzyskanie w urzędzie gminy warunków przebudowy, a następnie sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego oraz ewentualne załatwienie innych wymaganych przez urząd zezwoleń i uzgodnień.

Komplet dokumentów należy złożyć w starostwie powiatowym. W ciągu 60 dni od ich złożenia powinniśmy otrzymać decyzję, czyli pozwolenie na przeprowadzenie wnioskowanych robót budowlanych. Zanim jednak je rozpoczniemy, musimy zatrudnić kierownika budowy, a jeżeli są takie wymagania, także inspektora nadzoru inwestorskiego.

Projekt rozbudowy domu

Musi być wykonany przez osobę, mająca uprawnienia budowlane, która wpisana jest na listę członków izby samorządu zawodowego. Do opisu technicznego należy dołączyć opinię geotechniczną, opisującą warunki gruntowe na działce, a jeżeli będzie taka potrzeba, także ekspertyzę techniczną z wynikami badania geotechnicznego. Nie można też zapomnieć, że projekt rozbudowy i nadbudowy domu powinien zawierać sporządzenie części instalacyjnej przez uprawnionych do tego zadania projektantów.

Na niewielkich działkach miejskich może okazać się, że konieczne będzie dodatkowe zezwolenie, dotyczące zajęcia pasa ulicy, jeżeli na terenie posesji nie będzie miejsca na zgromadzenie materiałów budowlanych. Jeżeli na drodze prowadzącej do nieruchomości obowiązuje zakaz poruszania się samochodów ciężarowych, trzeba też uzyskać pozwolenie na ich dojazd na plac budowy.

Rozbudowa czy remont starego domu – na co się zdecydować?

Głównym czynnikiem, który będzie opowiadał się za lub przeciw danemu rozwiązaniu, są finanse.  Warto więc najpierw zaplanować budżet, a potem sprawdzić, co będzie się bardziej opłacać. Trudno jest mówić o konkretnych kosztach remontu starego domu, gdyż wszystko zależy od jego stanu. W niektórych sytuacjach może okazać się, że rozbudowa będzie nie tylko tańsza, ale także korzystniejsza. Co więcej, jeżeli dom do remontu jest w stanie, który może wiązać się z pewnym zagrożeniem dla mieszkańców, rozbudowa może okazać się konieczna, gdyż takie prace budowlane uwzględniają, np. zmianę konstrukcji dachu czy poddasza.

Remont starego domu prawdopodobnie będzie wiązał się z mniejszymi formalnościami, choć przed jego rozpoczęciem należy zawsze sprawdzić zapisy w księdze wieczystej i wszystkie obowiązki prawne. Są jednak sytuacje, gdy konieczne będzie zaplanowanie rozbudowy ze względu na stan domu lub też chęć powiększenia jego powierzchni użytkowej.